Aust-Finnmark - Seminar i Varangerbotn 31. august

Oppmøtestad Varjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum, Varangerbotn, fredag 31/8 kl 09 

09:00    Velkomst v/ Ingvild Bjørnå Pettersen. 
                Presentasjonsrunde 
09:30    Erfaringar, med forskingsintervju i Varanger - Jorunn Jernsletten . 
10:15    Pause 
10:30    Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
11:30    Lunsj
12:00    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
12:45    Pause
13:00    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
13:45    Pause 
14:00   Minner.no – bakgrunn og demonstrasjon
14:45    Pause 
15:00    Minner som kilder til kunnskap – historie og teori
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
  • Påmelding gjennom TicketCo
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner. 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved Varanger Samiske Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
  • Pr 27/8 er 15 påmelde til kurset i Varangerbotn I tillegg kjem tre tilreisande - i alt 18 deltakarar.
Dag 2:
Laurdag 1. sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Varanger Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Varanger etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det beste er om intervjuobjekt kan koma til Varangerbotn, men me kan også flytta utstyr og intervjuar til annan stad i Varanger.

Vel møtt!!

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_austfinnmrk


Comments