Buskerud - Seminar i Nesbyen onsdag 10. okt. 2018

http://www.hallingdal-museum.no/hallingdal-museum-nesbyen/#

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.
 
Oppmøtestad:  Hallingdal Museum i Nesbyen, onsdag 10/10 innan kl. 09:,00

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)
10:10   Pause
10:25    Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Hallingdal / Buskerud. Kort introduksjon til samtale ved Marit Mehlum.
11:00    Pause - 
11:15.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) : Minner som kilder – historie og teori
11:55    Lunsj
12:30    Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
12:45    Pause
13:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:40    Pause
13:55    Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten
14:55    Pause 
15:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt


Påmelding:
Dag 2:
Torsdag 11. okt. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Buskerud Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking, og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Buskerud etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet,  vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er mogleg med ein opptakssekvens i Nesbyen om kvelden 10. okt. og i Nesbyen eller Ål torsdag 11/10.  

Vel møtt!!
https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_buskerudComments