Hedmark - Seminar på Elverum fredag 12. okt 2018

https://glomdalsmuseet.no/flerkulturelt-kunnskaps-og-kompetansesenter

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.
 
Oppmøtestad: Glomdalsmuseet i Elverum

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)
10:10   Pause
10:25    Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Hedmark / Anno Museum. 
Kort introduksjon til samtale ved Mari Møystad.
11:00    Pause - 
11:15.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Dag Hunstad, Lokalhistorisk Institutt : Minner som kilder – historie og teori
11:55    Lunsj
12:30    Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
12:45    Pause
13:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:40    Pause
13:55    Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten
14:55    Pause 
15:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt


Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
Dag 2:
Laurdg 13. okt.. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Abbi Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Hedmark etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet,  vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no
Det er mogleg med ein opptakssekvens i Elverum om kvelden fredag 12. okt. og heile laurdag 13. okt. Det er også mogleg å flytta opptaka til andre stader i nærleiken dersom det passar betre for dei som skal intervjuast.   

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_hedmark


Undersider (1): Invitasjonar
Comments