Hordaland

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfGtyYWZ0dGFrfGd4OjFmY2VlNjdhM2M1MDE2MjMI Hordaland har Memoar hatt eit regionalt krafttak-prosjekt gåande sidan november 2016.  Det er eit kulturelt utviklingsprosjekt med hovudløyving frå Hordaland Fylkeskommune. 

Prosjekthistorikk: 
Juni 2016 - søknad til Hordaland Fylke - "Krafttak for munnleg historie i Hordaland"
Juni 2017 - halvårsfrapport og ny søknad til Hordaland Fylke 
Feb 2018 - Rapport om arbeidet i fyrste år i Memoar si årsmelding 
Ċ
Bjørn Enes,
24. mai 2018, 02:09
Ċ
Bjørn Enes,
24. mai 2018, 02:10
Ċ
Bjørn Enes,
24. mai 2018, 02:13
Ĉ
Bjørn Enes,
27. mai 2018, 00:00
Comments