Seminar‎ > ‎

Harstad torsdag 6. sept.

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde
09:30    Om loikale intervjuinnsazmlingar v/ repr. for SørTroms Museum 
10:15    Pause 
10:30    Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
11:30    Lunsj
12:00    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
12:45    Pause
13:00    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
13:45    Pause 
14:00    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
14:45    Pause 
15:00    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner. 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved SørTroms Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
  • Send epost med namn, adresse. epost, tlf og fødselsår til: post@memoar.no 
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Trondenes historiske senter. Det er planlagt opptak om kvelden torsdag 6. og på dagtid fredag 7. sept. 

Vel møtt!!
Comments