Seminar‎ > ‎

Nesbyen - onsdag 10. okt. (forslag)

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.
 
Oppmøtestad: Lillehammer Museum 

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Minneinnsamling og munnleg historie i Buskerud - status og utfordringar, (Innleing ved Marit Mehlhus)
10:15    Pause 
10:30    Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes og Audun Kjus).  Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
11:30    Lunsj
12:00    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  Om Innhaldslogging og emneordlister 
12:45    Pause
13:00    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
13:45    Pause 
14:00    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
14:45    Pause 
15:00    Minneteori og drøfting av verdi, særtrekk og manglar ved munnlege kjeldemateriale. Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt. 

Comments