Lokale prosjekt

Under Krafttak ynskjer me fyrst og fremst å diskutera lokale prosjekt som er i gang eller på førebuingsstdiet. Det er interessant å drøfta samarbeidsidéar som kan vera med på å løfta fram slike prosjekt.  

Me vil også ha med oss eit prosjektforslag som lokale interesserte kan ta over. Memoar vil utvikla ei standardisert prosjektskildring med budsjettutkast som kan eigna seg for lokal tilpassing. Den vil handla om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av lokal- og kulturhistoriske minne frå besteforeldregenerasjonen, og forteljingar om lokale oppveksttilhøve i dag, fortald av (skule)-born og unge. Slike prosjekt vil kunne vera interessante både historielag og andre frivillige organisasjonar, skular, abm-institusjonar og for frilansarar som kan tenkja seg å gjera munnleg historie til eitt av sine arbeidsfelt.

Comments