Lokale prosjekt‎ > ‎

Agder

Har du tips om gode forteljarar?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar. 

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest. 

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no
Pågåande/planlagtre intervjuinnsmlingar:
  • Marnarminner. Innsamling av minner fra personer som har arbeida på bedriften Marnar Konfeksjonsfabrikk (1947-1974) i Mandal. Det er kun et fåtall som selv vil kunne bruke nettstedet minne.no og innsamlinga må derfor skje på annet vis og ev. skrives inn av museets ansatte seinere.
  •  Minner fra "Våningen". Arbeiderboligen Våningen ved AS Sjølingstad Uldvarefabrik ble oppført i 1894 og var i bruk fram til 1980-tallet. Vi vil bruke minne.no til å samle historier fra byggets tidligere beboere. Det vil være varierende muligheter for at disse selv kan bruke nettstedet, så museets ansatte må trolig gjøre en jobb i innsamlinga her.
  • Jernbaneminner. Innsamling av minner fra personer som hadde tjeneste ved jernbanen i driftstiden (nedlagt i 1962) Utfordring her er at mange av disse selv ikke er istand til å bruke et nettsted som minne.no. Innsamlingen må derfor skje på en annen måte og eventuelt skrives inn av museets folk.
  • Lån av foto fra private fra driftstiden til Setesdalsbanen, skanne dem og foreta nedskrivning av informasjon om bildene. Tanken er både å arrangere "bildekafeer" hvor bilder scannes og informasjon skrives ned.

Comments