Lokale prosjekt‎ > ‎

Møre og Romsdal

Har du tips om gode forteljarar?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar. 

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest. 

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Tingvoll museum er ei avdeling av Nordmøre museumsom mellom anna arbeider med innsamling av 120 års tekstilindustrihistorie på Tingvoll. 

Arbeidet med munnlege kjelder er i tidleg fase. Intervjuing av informantar er avgjerande for å få eit godt materiale.  Ein masterstudent som skal ta oppgåva si på  emnet startar for fullt hausten 2018.   

Sjå også lenke til ein artikkel som skisserer tekstilhistoria på Tingvoll, og seier litt kva tankar vi har om prioritering og vinkling av arbeidet.  


Fleire rundt museet kan bli inviterte til samarbeid og arrangementet, så som biblioteket, sogelaget /mållaget og andre avdelingar av Nordmøre museum.    


http://www.nordmore.museum.no/bes%C3%B8k-oss/tingvoll/tingvoll-tekstilbygda-p%C3%A5-nordm%C3%B8re


Utanom munnleg industrihistorie kan også prosjekt Postvegen Bergen-Trondheim vera aktuell intervjuramme.

Opptaksplan - Mobilstudio 1 (ansv. Bjørn Enes)


Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Ledig


Dag 2:

Kl. 09:00-11:00:  Ledig. 


kl. 11:30-13:30: Ledig 


kl. 14:00-16:00: Ledig 

Opptaksplan - Mobilstudio 2 (Audun Kjus)


Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Ledig


Dag 2:

Kl. 09:00-11:00:  Ledig. 


kl. 11:30-13:30: Ledig 


kl. 14:00-16:00: Ledig 

Comments