Lokale prosjekt‎ > ‎

Møre og Romsdal

Har du tips om gode forteljarar?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar. 

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest. 

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Tingvoll museum, ei avdeling av Nordmøre museum, er interessert i å lære meir om innsamling og systematisering av munnleg materiale.


Vi arbeider mellom anna med innsamling av 120 års tekstilindustrihistorie på Tingvoll. Vi er tidleg i arbeidet, og ser at intervjuing av informantar er avgjerande for å få eit godt materiale.  Vi har avtale med ein masterstudent som skal ta oppgåva si på  emnet, ho startar for fullt hausten 2018.   

Eg legg ved ei lenke til ein kort artikkel som skisserer tekstilhistoria på Tingvoll, og seier litt kva tankar vi har om prioritering og vinkling av arbeidet.  


Eg vil tru at det kan vere fleire rundt oss som kan vere interesserte i eit samarbeid. Dette har eg ikkje fått tid til å undersøke, men for eksempel biblioteket, sogelaget /mållaget og andre avdelingar av Nordmøre museum, kan vere aktuelle.    


Dersom de kan interesse av å samarbeide med oss, høyrer vi gjerne frå dykk.


http://www.nordmore.museum.no/bes%C3%B8k-oss/tingvoll/tingvoll-tekstilbygda-p%C3%A5-nordm%C3%B8re

Comments