Lokale prosjekt‎ > ‎

Østfold

Har du tips om gode forteljarar?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar. 

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest. 

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no
Pågåande/planlagte intervjuinnsamlingar: 
  • "Borregårdsamfunnet" er et samarbeid med Østfoldmuseene om innsamling av muntlig kildemateriale om Borregård fabrikker og samfunnet rundt. Prosjektet startet våren 2017.
  • Vestfoldmuseene: Bunad og bunadbrukere i historisk og samtidig kontekst 
Mandag 7. januar 
09:00 - 16:00  Kurs.

18:00 - 20:00 - Intervjuopptak 
eller praktisk arbeid med  dokumentasjon av opptak frå i fjor

(Kvar av dagane kan me rigga til opp til fire parallelle opptakseiningar som sist)
Mandag 7. januar 
09:00 - 15:00 (evt. 18:00): Praktisk arbeid med munnleg historie

09:00 - 11:30 - intervjuopptak 
eller dokumentasjon av tidlegare opptak.
12:00 - 14:30 - intervjuopptak 
eller dokumentasjon av tidlegare opptak.
15:00 - 17:30 - intervjuopptak 
eller dokumentasjon av tidlegare opptak.

Comments