Lokale prosjekt‎ > ‎

Troms

Dette skjer med opptaket:

Opptaket foregår som ein hyggeleg sasmtale. Den blir filma med enkle og små videokamera. 
Etter intervjuet blir opptaket lasta opp til Memoars mellombels arkiv i "nettskya" (Dropbox).
Forteljaren får tilgang til opptaket så snart det er på plass. 
Viss forteljaren seier ja til det, får museet (Sør-Troms Museum eller Midt-Troms Musuem) lov til å lasta det opptaket ned for å arkivera det og bruka det i sitt arbeid. 
Viss forteljaren seier ja til det, blir ein publiseringsversjon av opptaket lasta opp til Minner.no og/eller Memoar.no. Der vil alle interesserte kunna sjå det. 


Arbeidet med å planlegga intervjuopptak i Varanger 31/8 og 1/9 er i full gang. Sjå meir informasjon om kvifor og korleis det foregår  under Forteljar?

Vil du melda deg på for å fortelja? 
Eller har du forslag om folk som bør intervjuast?

Kontakt 
  • Lene Hansen på SørTroms Museum, epost  eller tlf.  - eller 
  • Bjørn Enes, Memoar, epost eller tlf 415 16 745
Me vil arbeida med to opptaksteam. Etter kvart som intervjuavtalar er gjort, vert det ført inn i timeplanen nedanfor.  Ved behov kan det bli aktuelt å etablera eit tredje team. 
 
(Teamet må reisa med buss til Evenes ca kl .16)

Opptaksplan - Team 1 

Torsdag 6.sept:

07:45 - Sørgåande Hurtigrute til Harstad

10:00 - Sørgåanmde Hurtigbåt frå Tromsø/Finnsnes til Harstad

10:15 - 17:15 - Seminar på Trondenes Historiske Senter 


(Evt. opptak:

18:00-21:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig)


19:30 - Hurtigbåt frå Harstad til Finnsnes (deltakarar Midt-Troms)


Fredag 7.sept - Intervjuopptak:

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


11:30-13:30:Trondenes Historiske Senter?   Ledig

11:30-13:30: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig

14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


Opptaksplan - Team 2


Torsdag 6.sept:

18:00-21:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


Fredag 7.sept:

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


11:30-13:30: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter?   Ledig


Comments