Lokale prosjekt‎ > ‎

Varanger

Dette skjer med opptaket:

Opptaket foregår som ein hyggeleg sasmtale. Den blir filma med enkle og små videokamera. 
Etter intervjuet blir opptaket lasta opp til Memoars mellombels arkiv i "nettskya" (Dropbox).
Forteljaren får tilgang til opptaket så snart det er på plass. 
Viss forteljaren seier ja til det, får museet (Varanger Museum / Varanger Samiske musuemn) lov til å lasta det opptaket ned for å arkivera det og bruka det i sitt arbeid. 
Viss forteljaren seier ja til det, blir ein publiseringsversjon av opptaket lasta opp til Minner.no og/eller Memoar.no. Der vil alle interesserte kunna sjå det. 

Arbeidet med å planlegga intervjuopptak i Varanger 31/8 og 1/9 er i full gang. Sjå meir informasjon om kvifor og korleis det foregår  under Forteljar?

Vil du melda deg på for å fortelja? 
Eller har du forslag om folk som bør intervjuast?

Kontakt 
  • Ingvild Marie Bjørnå Pettersen på Varanger Samiske Museum, epost  eller tlf. 952 62 153
  • Bjørn Enes, Memoar, epost eller tlf 415 16 745
Me vil arbeida med to opptaksteam. Etter kvart som intervjuavtalar er gjort, vert det ført inn i timeplanen nedanfor.  Ved behov kan det bli aktuelt å etablera eit tredje team. 
 

Team 1: 

Fredag 31. august:

09:00-16:00: Seminar på Varanger Samiske Museum

18:00-21:00: Eventuelt opptak i museet,  Ledig


Laurdag 1. sept:

09:00-11:00: Opptak Vuonnamárkanat? Ledig 


11:30-13:30: Opptk Vuonnamárkanat?  Ledig 


14:00-16:00: Opptak Varanger Samiske Musuem?  Ledig 
Team 2:

Fredag 31. august:

09:00-16:00: Seminar på Varanger Samiske Museum

18:00-21:00: Eventuelt opptak i museet,  Ledig


Laurdag 1. sept:

09:00-11:00: Vestre Jacobselv - reservert 


11:30-13:30: Vadsø - reservert 


14:00-16:00: Vadsø - Ledig 

Comments