Lokale prosjekt‎ > ‎

Vest-Finnmark

Dette skjer med opptaket:

Opptaket foregår som ein hyggeleg sasmtale. Den blir filma med enkle og små videokamera. 
Etter intervjuet blir opptaket lasta opp til Memoars mellombels arkiv i "nettskya" (Dropbox).
Forteljaren får tilgang til opptaket så snart det er på plass. 
Viss forteljaren seier ja til det, får museet (Alta Musuem i Alta eller Gjenreisingsmuseet i Hammerfest) lov til å lasta det opptaket ned for å arkivera det og bruka det i sitt arbeid. 
Viss forteljaren seier ja til det, blir ein publiseringsversjon av opptaket lasta opp til Minner.no og/eller Memoar.no. Der vil alle interesserte kunna sjå det. 

Arbeidet med å planlegga intervjuopptak i Alta og Hammerfest er i full gang. 
Sjå meir informasjon om kvifor og korleis det foregår  under Forteljar?

Vil du melda deg på for å fortelja? 
Eller har du forslag om folk som bør intervjuast?

Kontakt 
  • Kristin Nicolaysen på Alta Museum, epost  eller tlf. 906 84 707 - eller 
  • Line Esborg /Folkeminnesamloinga arbeider med planane i Hammerfest - epost eller tlf  922 25 449
  • Bjørn Enes, Memoar, epost eller tlf 415 16 745
Me vil arbeida med to opptaksteam. Etter kvart som intervjuavtalar er gjort, vert det ført inn i timeplanen nedanfor.  Ved behov kan det bli aktuelt å etablera eit tredje team. 
 

Opptaksplan -Team 1 og 2:


Mandag  3.sept:

09:00-16:00:  Seminar på Alta Museum

17:00-19:30:  Kveldsarrangement m. intervjuopptak på  Alta Museum  Tema: Lokal historie fra 1930-talet fram til i dag. Mathis Sara Johansen og Jørgen Sara 

 


Tirsdag 4.sept:

10:00-12:30: Medvirkningsrommet, Alta Museum  Reservert.

Tema: Altaaksjonen m/ Arvid Nilsen (Tidl. leder av  Altaaksjonen)


Paralellopptak 13:00-15:30: 

Alta Museum (Medvirkningsrommet): 

Tema: Lokal historie, krigshistorie, evakuering, gjenreiseing fram til i dag. Ranveig Pedersen.  


Alta Museum (anna rom)

Tema: Oppvekst i Alta, opplevelser rundt krigen, forholdet til gjenstander og nyttegjøring/ forbruk før og nå. Lillian Heitmann


17:45: Team 1 til Hammerfest med Vargsundekspressen


19:30: Ope møte på Gjenreisingsmuseet i Hammerfest; 

Onsdag 5. sept: 

(09:30 - 11:30: Hammerfest - lokale uavklart  Ledig. )


Onsdag 5. sept - paralellopptak: 


09:30 - 11:30: Intervjuopptak Gjenreisingsmuseet (Ledig)


09:30 - 11:30: Intervjuopptak Gjenreisingsmuseet (Ledig)


Heile teamet - avreise Hurtigruta 12:45


Opptaksplan - Team 3:


Mandag  3.sept:

09:00 - 16:00 - Seminaret

17:00 - 19:30 - Deltar på kveldsarr. Alta 
Tirsdag 4.sept:


07:00 - Team 3 til Hammerfest med Vargsundekspressen


Div. møter 


Evt. opptak mogleg kl 11:30-13:30:  og evt. 14:00 - 16:00:19:30 -21:30: Ope møte på Gjenreisingsmuseet i Hammerfest om innsamling av munnleg kjeldemateriale om barndom under krige og evakuering. Onsdag 5. sept: 

009:30 - 11:30: Intervjuopptak Gjenreisingsmuseet (Ledig).
Heile teamet - avreise Hurtigruta 12:45


Comments