Lokale prosjekt‎ > ‎

Vest-Finnmark

Har du tips om gode forteljarar?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar. 

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest. 

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no
Etter seminaret 3/9 på Alta Museum er planen å gjera intervjuopptak i Alta og/eller Hammerfest på desse tridene: 

Mandag 3. september kl 18 - 21:
Opptakstad truleg Alta Museum - alternativt buss til Hammerfest 

Tirsdag 4. sept. kl. 10 - 13:
Opptakstad truleg Alta Museum - alt. Hammerfest 

Tirsdag 4. sept. kl. 13 - 16: 
Opptakstad truleg Alta Museum - alt. Hammerfest 

Tirsdag 4. sept. kl. 17 - 20: 
Buss Alta Hammerfest - alt. opptak i Hammerfest

Onsdag 5. sept. kl 09 - 12:
Opptaksstad Hammerfest 


tips: 
Språk? http://altasg.no/norsk/kontakt_oss/ 


Comments