Minner.no

Minner.no er eit kombinert innsamlings- og formidlingeverktøy for minner i alle format: 
Tekst, foto, lyd, film. 

Det er eigd av KulturIT AS, Folkemuseet og Nordiska Museet sitt dataselskap. 

Alle som blir med i "Krafttak for munnleg historie i Noreg" får ta del i utprøving av dette nye mediet. 

www.minner.no
Comments