Møre og Romsdal - Seminar på Tingvoll onsdag 7. nov 2018


(Dette oppsettet har enno status som forslag): Oppmøtestad  Tingvoll Museum
10:15    Velkomst - presentasjonsrunde
10:45    Om lokale intervjuinnsamlingar v/ repr. for Tingvoll Museum
11:30    Pause 
11:45   Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
12:45    Lunsj
13:15    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
14.00    Pause
14:15    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
15:00    Pause 
15:15    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
16:00    Pause 
16:15    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
17:15    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
Dag 2:
Torsdag 8. nov. er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Tingvoll Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Moere-og-Romsdal etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet  vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. 
Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Tingvoll Museum, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast. 
Det er planlagt opptak om kvelden onsdag 10 og heile torsdag 11. nov. 


Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_moere_og_romsdal

Comments