(Ledig): - seminar mandag 7. januar 2019

Ledighttps://snl.no/Borregaard

Oppmøtestad  - ikkje avklart

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)
10:10   Pause
10:25    Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar hos vertskapet. Kort introduksjon til samtale ved ............
11:00    Pause - 
11:15.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) : Minner som kilder – historie og teori
11:55    Lunsj
12:30    Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
12:45    Pause
13:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:40    Pause
13:55    Arkiveringen - Memoar.no i prosessen, Minner.no for evigheten
14:55    Pause 
15:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919
16:00    Slutt

Påmelding:
Dag 2:
Tirsdag 8. januar er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå musé og historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/ etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet  vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. 

Det er planlagt opptak om kvelden mandag 7. og heile tirsdag 8. januar 2019

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_oestfold

Comments