Budsjett

Basert på denne teoretiske reiseplanen meiner me at prosjektet kan budsjetterast slik:

  • Heile prosjektet vil kosta 600.044,- kroner.

  • Kostnadane vil vera time- og reisekostnader for prosjektdeltakarane, timekostnader for lokale kurs- og møtedeltakarar og litt marknadsføringskostnader (i sosiale media).

  • Inntektene vil vera timeløn til eigne tilsette frå Landslaget, UiO og Norsk Folkemuseum, kursstøtte frå Studieforbundet kultur og tradisjon, deltakarbetaling for kurs og timekostnadane for lokale kurs- og møtedeltakarar.

  • Differansen mellom kostnader og inntekter vil vera kr. 200.000,- som er søknadsbeløpet.


Detaljert budsjett:

Planlegging og organisering (timar)
Stk. Kostnader Inntekter
Forhåndsorganisering av turne
Finnmark, Troms, Nordland 15


Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold 15


Vestfold,Telemark, Agder 15


Rogaland, Hordaland 1055 kr 30 250,00
Turne – 12 stopp (timar):
Memoar; 12 kurs- + 12 møtedagar 180 kr 99 000,00

Kurstilskot – Kultur og tradisjon 180
-kr 16 200,00

Deltakarbetaling for kurs - 60
-kr 18 000,00

Kursdeltakarar – verdi av kurstid 480 kr 135 840,00 -kr 135 840,00

Møtedeltakarar – verdi av møtetid 288 kr 81 504,00 -kr 81 504,00

NEG – 6 kurs+6 møtedagar 90 kr 49 500,00

NEG – kostnadsdekking arb.tid

-kr 49 500,00

FMS – 6 kurs + 6 møtedagar 90 kr 49 500,00

FMS – kostnadsdekking arb.tid

-kr 49 500,00

LLH – 6 kurs + 6 møtedagar 90 kr 49 500,00

LLH – dekking av arb.kostn.

-kr 49 500,00
Reisekostnader
Finnmark, Troms, Nordland 4 kr 16 000,00

Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold 4 kr 4 000,00

Vestfold, Telemark, Agder 4 kr 4 000,00

Rogaland, Hordaland 4 kr 8 000,00
Diettkostnader
Kursleiar – 2 X 12 døgn 24 kr 28 800,00

Neg – 4 + 12 døgn 12 kr 14 400,00

FMS 4 + 12 døgn 12 kr 14 400,00

LLH 4 + 12 døgn 12 kr 14 400,00

Reise og diett i alt:
kr 104 000,00

Materialkostnad
kr 950,00

Søknad Kulturrådet

-kr 200 000,00

SUM:
kr 600 044,00 -kr 600 044,00


Neste side: Faglege målsetjingar 

Comments