Reiserute‎ > ‎

Framdriftsplan:

April: 
Planutkast - (fullført)
Aksept for planutkast frå Landslaget, NEG og Folkeminnesamlinga. (fullført)
Nettside. (fullført)
Infobrev med invitasjon til alle eltakarane på Memorkonferansen, med invitasjon til å foreslå reiserute.  (fullført)

Mai: 
Oppsøkande verksemd - forsøka å gjera avtalar om kurs og møter  (Fullført)
Detaljutvikling av kursopplegg og -matriell. (Under arbeid)
Registrering av kurs i Kursadmin (Studieforbundet)

Juni: 
Framhald med alt frå mai- Detaljplanlegging 
Starta rekruttering til seminar gjennom epostar og Facebookside

September:
Reise 1 - Opprinneleg plan 3-8 sept i Finnmark, Troms og Nordland. Sidan det ikkje kom respons frå nokon i Nordland, vart planen  
 • 31/8 og 1/9 - Varangerbotn
 • 3-4/9 - Alta/Hammerfest 
 • 6-7/9 - Harstad (evt. også Finnsnes)

Oktober
Reise 2 - Opprinnelege planar 7/10 til søn 14/10 til Buskerud, Oppland og Hedmark.
 • 8-9/10 - Lillehammer 
 • 10-11/10 - Nesbyen og Ål
 • 12-13/10 - Elverum 

November 
Reise 3 - Opprinnelege planar 4/11 til 11/11 - Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordne 
 • 5-6/11 - Løkken Verk 
 • 7-8/11 - Tingvoll 
 • 9-10/11 - Florø

januar 2019 
Reise 4 - Arbeider med planar - Østfold -  Telemark  - Agder 6/1 til søn 13/1

Februar/mars 2019
Arbeider med planar om ei sluttsamling under Memoarkonferansen 2019

Forslag - praktiske ting under seminardelane:

Etter mi erfaring er det stor risiko for teknisk trøbbel med prosjektor kvar gong med byttar ut ei eining. 
Me bør testa seminarromet i god tid kvar gong, og sikra at alt vrikar - og ikkje bytta nokon del ut etterpå. 

Presentasjonar:
- Presentasjon 0  - Lokale prosjekt: 
Skal me få dei ulike til å senda presentasjonane til meg, evt. ha dei på ein minnepinne og lasta dei inn på mi maskin?
- Presentasjon 1 - Intervjusituasjonen. 
God idé fyrst og fremst som "hugselapp" etterpå. Bjørn lagar forslag til presentasjon - Audun og Line kommenterar / forbetrar?
- Presentasjon 2 - dokumentasjonsarbeidet - same?
- Demonstrasjon - Arkivering og Minner.no  - sjå nedanfor.  (Skal me laga ein presentasjon 3  i reserve og som hugselapp for deltakarane?)
- Presentasjon 4 - avsluttande drøfting minneteori? 

Demonstrasjon /Presentasjon 3:
Viss nettsambandet er OK KAN me fosøka å demonstrera Memoar/Minner-strukturen slik i ein 30 min. sekvens: 
 1. Etikk: Signer avtale med intervjuobjekt. Send til Dropbox via IPad. 
 2. Mobilstudio:  Start Open Broadcast Software og  start kamera (ca. 2 min) - start opptak 
 3. Kort intervju (som automatisk blir lasta opp til Dropbox) ca 4. min.  Stopp opptak
 4. Redigering:  Start og innlogging WeVideo redigeringsprogram . 3 min.  Start innlasting av kort intervju frå Dropbox .
 5. Kort forklaring/diskusjon om prinsippet "minst mogleg redigering av kjeldematerialet". 
 6. Redigering: Henta inn i ferdiglaga mal, kutt litt i start og slutt. ca 3 minutt 
 7. Finnish publiseringsfil til Dropbox) (som også finst på maskinen) Hugs å gi publiseringsnamn. 
 8. Dokumentasjon: Start tekstbehandling. Skriv dokumentasjonsark: Namn. dato, kort tekst om innhaldet - evt . logg. Lagra i Dropbox.   
 9. Publisering: No loggar me inn i Minner.no (Om å registrera brukar) 
 10. Velg innsamling  - Varia - Krafttak 2018 - "Send minne"  
 11. Tittel -  lag tittel 
 12. Klipp og lim inn dokumentasjonsteksten.
 13. Last opp den ferdige Dropbox-fila  - (kortintervjuet me nettopp gjorde) 
 14. Velg CC-lisens
 15. Plasser på kartet . 
 16. Lagfra og førehandsvis 
 17. Publiser  
Nå har me: 
 • Originalfil i lokalt arkiv/Dropbox
 • Publiseringsfil i lokalt arkiv/Dropbox
 • Dokumentasjonsark i lokalt arkiv/Dropbox
 • Publiseringsfil med dokumentasjonstekstar i Minner.no 
Til slutt kan alle som har telefonar med nett sjå kortintervjuet på Minner.no . 

(Fram til me er sikre på at Minner.no vil leva permanent, vil Memoar i tillegg halda fram med å publisera gjennom Vimeo)

Forslag - praktiske ting under intervjuopptak:

Opptakseiningar: 
Bjørn har med: 
 • Rigg 1: Eit stykk Zoom Q8 handicam med stativ. Lagring til minnekort - overføing til Dropbox natta etter opptak. Ingen lysrigg.  
 • Rigg 2: Eit stykk Zoom Q8 handicam med stativ. lagring til minnekort - overføing til Dropbox natt etter opptak. Ingen lysrigg. 
 • Rigg 3: Eit stykk Sony Handycam med HDMI-kabel via Elgato Cam Link til PC med direkte opplasting til Dropbox. Ekstern mikrofon, kopla til PC. Kamerastativ. Lysrigg med to lys. (Opptaksstad må ha bord til PC. )
 • Rigg 4: Ny Mevo Plus kamera som mogleggjer "to-kameraproduksjon". To myggar med ledning. IPad. Kamerastativ. Ingen lysrigg. 
Audun har med? 
 • (Eit Zoom Q4-kamera?)
Line har med? 
 • (Eit intervjukamera/lydopptakar?)

Avhengig av kor mange intervju som lokal partnar ynskjer å gjennomføra, set me opp eit eller to eller tre opptaksstader på kvar plass. 

Me varierar vår rolle -  enten er me intervjuarar, med-intervjuarar eller berre rådgjevarar i intervjusituasjonen - alt etter kva dei lokale ynskjer.

Me lagar ei Dropbox-mappe for kvar stad me besøker, og deler den med dei lokale som skal ha tilgang. 
Undersider (1): Arkiv - kommunikasjonslogg
Comments