Reiserute‎ > ‎

Framdriftsplan:

April: 
Planutkast - (fullført)
Aksept for planutkast frå Landslaget, NEG og Folkeminnesamlinga. (fullført)
Nettside. (fullført)
Infobrev med invitasjon til alle eltakarane på Memorkonferansen, med invitasjon til å foreslå reiserute.  (fullført)

Mai: 
Oppsøkande verksemd - forsøka å gjera avtalar om kurs og møter  (Fullført)
Detaljutvikling av kursopplegg og -matriell. (Under arbeid)
Registrering av kurs i Kursadmin (Studieforbundet)

Juni: 
Framhald med alt frå mai- Detaljplanlegging 
Starta rekruttering til seminar gjennom epostar og Facebookside

September:
Reise 1 - arbeider med planar 30/8 til tor 7/9  - Til Finnmark, Troms og Nordland  

Oktober
Reise 2 - arbeider med planar 7/10 til søn 14/10 til Buskerud, Oppland og Hedmark.

November 
Reise 3 - Arbeider med planar 4/11 til 11/11 - Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordne 

januar 2019 
Reise 4 - Arbeider med planar Telemark - Østfold - Oslo 6/1 til søn 13/1

Februar/mars 2019
rbeider med planar om ei sluttsamling under Memoarkonferansen 2019

Kommunikasjonslogg:

18-03-05: Epost til deltakarane på memoarkonferansen, Samtidsnett og Museumsnett. 

18-05-02: 
 •  Forslag til SørVaranger
18-05-03: Respons frå;
 • Alta
 • Trondheim, 
 • Elverum
 • Stord 
 • Bergen 
18-05-07: Respons frå: 
 • Hallingdal/Nesbyen
 • Orkla Industrimuseum

18-05-07:
 • Sendt forslag om Varanger  30/8-1/9 
 • Sendt fyrstekontakt Harstad 
 • Sendt fyrstekontakt Helgeland 
18-05-08:
 • Svar frå Varanger Samiske - fredag OK, ikkje opptak marknad laurd. 
 • Brev til Varanger Museum
 • Brev til Historielag i AustFinnmark
 • Svar: Samarbedsforum for historielag Auft-finnm. møte 12/6
 • Stadfesting frå SørTroms Museum
 • Respons frå Tingvoll Museum

18-05-11 -
 • Epost til Flora Histoielag og 
 • Flora Kystmuseum om seminar og opptak 9 og 10 november
 • Epostutveksling med Buskerud Museum om organisering av reise 2 
18-05-14
 • Epost frå Lillehammer /Folokemuseet. Plan om "Fotografen forteller" - oppfylgjing når prosjektansv. er tilbake frå ferie.
 • Tlf. Industriarbeidarmuseet - Bjørn lagar skisse for opplegg i Prosgrunn (evt. Notodden) i veke 7-13 jan  
18-05-23:
 • Epost frå Opplandsarkivet. Førebels svar same dag
Comments