Reiserute‎ > ‎Framdriftsplan:‎ > ‎

Arkiv - kommunikasjonslogg

Kommunikasjonslogg:
Kommunikasjonslogg:

18-03-05: Epost til deltakarane på memoarkonferansen, Samtidsnett og Museumsnett. 

18-05-02: 
 •  Forslag til SørVaranger
18-05-03: Respons frå;
 • Alta
 • Trondheim, 
 • Elverum
 • Stord 
 • Bergen 
18-05-07: Respons frå: 
 • Hallingdal/Nesbyen
 • Orkla Industrimuseum
18-05-07:
 • Sendt forslag om Varanger  30/8-1/9 
 • Sendt fyrstekontakt Harstad 
 • Sendt fyrstekontakt Helgeland 
18-05-08:
 • Svar frå Varanger Samiske - fredag OK, ikkje opptak marknad laurd. 
 • Brev til Varanger Museum
 • Brev til Historielag i AustFinnmark
 • Svar: Samarbedsforum for historielag Auft-finnm. møte 12/6
 • Stadfesting frå SørTroms Museum
 • Respons frå Tingvoll Museum
18-05-11 -
 • Epost til Flora Histoielag og 
 • Flora Kystmuseum om seminar og opptak 9 og 10 november
 • Epostutveksling med Buskerud Museum om organisering av reise 2 
18-05-14
 • Epost frå Lillehammer /Folokemuseet. Plan om "Fotografen forteller" - oppfylgjing når prosjektansv. er tilbake frå ferie.
 • Tlf. Industriarbeidarmuseet - Bjørn lagar skisse for opplegg i Prosgrunn (evt. Notodden) i veke 7-13 jan  
18-05-23:
 • Epost frå Opplandsarkivet. Førebels svar same dag
Etter dette vart dei viktigaste kommunikasjonane lagra i Dropbox under "Turne/Reise 1 (-2 - 3 - 4)". 

Arbeidet medreiseruta:
I mai 2018 starta prosjektgruppa planlegginga av fire reiser haust/vinter 2018/19.  På kartet nedanfor har me plotta inn punkt det er eller går mot avtalr med. Sist revidert 29. juni.

Krafttak-Memoar-no
Comments