Vest-Finnmark - mandag 3. september (Alta )

https://www.altamuseum.no/no/
Oppmøtestad Alta Museum 

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Om lokale intervjuinnsamlingar:  Kristin Nicolaysen, (visuell antropolog). 
10:15    Pause 
10:30    Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
11:30    Lunsj
12:00    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
12:45    Pause
13:00    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
13:45    Pause 
14:00    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
14:45    Pause 
15:00    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet mandag 3. til onsdag 5/9,  vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Alta om kvelden 3. sept., i Alta og/eller Hammerfest tysdag 4. sept. og i Hammerfest om morgonen den 5. sept. 

Vel møtt!!
https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_vestfinnmrkComments