Troms - torsdag 6. sept. (Harstad)

10:15    Velkomst - presentasjonsrunde
10:45    Om loikale intervjuinnsazmlingar v/ repr. for SørTroms Museum 
11:30    Pause 
11:45   Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
12:45    Lunsj
13:15    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
14.00    Pause
14:15    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
15:00    Pause 
15:15    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
16:00    Pause 
16:15    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
17:15    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
  • Påmelding gjennom TicketCo
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner (inkluderer lunsj). 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved SørTroms Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Trondenes historiske senter. Det er planlagt opptak om kvelden torsdag 6. og på dagtid fredag 7. sept. 

Vel møtt!!

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_troms

Comments