Oppland - Seminar mandag 8. okt. (Lillehammer)

https://maihaugen.mynewsdesk.com/images/haandverk-paa-maihaugen-651958

Frammøte: Maihaugen. Lillehammer 8/10 innan kl- 09:00.

09:00     Velkomst - presentasjonsrunde

09:30     Om pågåande eller planlagte intervjuinnsamlingar i Oppland. Status og utfordringar. 

                (Innleiar frå Norsk Folkemuseum eller Opplandsarkivet. Meir informasjon kjem) 

10:15     Pause

10:30     Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? 

                 Litt om etikk og litt om teknikk - og mest om magien i den gode samtalen,

11:30     Lunsj

12:00     Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet? Om innhaldslogging og emneordlister

12:45     Pause

13:00     Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? 

                Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

13:45     Pause

14:00     Minner.no - demonstrasjon av opplasting,

14:45     Pause

15:00     Minneteori og drøfting av verdi, særtrekk og manglar ved munnlege kjeldemateriale. 

                Vidare arbeid med "Fotografene forteller" og andre prosjekt som involverar seminardeltakarar. 

                Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00     Slutt.

Opplegg for praktisk intervjuarbeid arbeid tirsdag 9.. sept - sjå under  lokale prosjekt


Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet   vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Lillehammer både om kvelden 8/10 og heile dagen tirsdag 9/10.  Andre optaksstader kan også vera aktuelle dersom det passar betre for dei som skal intervjuast. 

Vel møtt!!
https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_vestfinnmrk

Påmelding:  Informasjon kjem så snart programmet er avklart. 

Seminaravgift:    Deltakarane må rekna med ei mindre seminaravgift som dekkjer lunsj og en liten del av kostnadane. (max 300,- kroner)


Comments