Hedmark - fredag 12. okt. (Elverum)

https://glomdalsmuseet.no/flerkulturelt-kunnskaps-og-kompetansesenter

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.
 
Oppmøtestad: Glomdalsmuseet i Elverum

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Om lokale intervjuinnsamlingar. 
10:15    Pause 
10:30    Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes og Audun Kjus).  Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
11:30    Lunsj
12:00    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  Om Innhaldslogging og emneordlister 
12:45    Pause
13:00    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
13:45    Pause 
14:00    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
14:45    Pause 
15:00    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt. 


Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet,  vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no
Det er mogleg med ein opptakssekvens i Elverum om kvelden fredag 12. okt. og heile laurdag 13. okt. Det er også mogleg å flytta opptaka til andre stader i nærleiken dersom det passar betre for dei som skal intervjuast.   

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/


Comments