Sogn og Fjordane - Seminar i Florø fredag 9. nov 2018

http://kyst.museum.no/nn/node/88

Oppmøtestad  - Flora Kystmuseum 
Program:

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde - 
09:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg 
10:10   Pause
10:25    Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Sogn og Fjordane 
10:45.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking): Minner som kilder – litt historikk og teori
11:30    Lunsj
12:00   Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
12:45    Pause
13:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:40    Pause
13:55    Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten
14:55    Pause 
15:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt


Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
Dag 2:
Laurdag 10. nov. er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Flora Kystmuseum,  Flora historielag,  Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Sogn og Fjordane etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet  vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. 
Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Florø, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast. 
Det er planlagt opptak om kvelden fredag 9 og heile laurdag 10. nov. 

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/sogn-og-fjordane

Comments