Telemark - seminar i Grenland onsdag 9. januar 2019

https://nia.no/

Oppmøtestad  - ikkje avklart
10:15    Velkomst - presentasjonsrunde
10:45    Om lokale intervjuinnsamlingar. Innleiar ikkje avklart. 
11:30    Pause 
11:45   Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
12:45    Lunsj
13:15    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
14.00    Pause
14:15    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
15:00    Pause 
15:15    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
16:00    Pause 
16:15    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
17:15    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet  vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. 

Det er planlagt opptak om kvelden onsdag 9 og heile torsdag 10. nov. 

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_troms

Comments