Trøndelag - Seminar på Løkken Verk mandag 5. november 2018

https://oi.no/besok/thamshavnbanen

Oppmøtestad  Orkla Industrimuseum 
10:15    Velkomst - presentasjonsrunde
10:45    Om lokale intervjuinnsamlingar v/ repr. for Orkla Industrimuseum
11:30    Pause 
11:45   Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
12:45    Lunsj
13:15    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
14.00    Pause
14:15    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
15:00    Pause 
15:15    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
16:00    Pause 
16:15    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
17:15    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid tirsdag 6. november- sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet  vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. 
Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Orkla Industrimuseum, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast. 
Det er planlagt opptak om kvelden mandag 8 og heile tirsdgh 9. nov. 

Vel møtt!!


https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_troendelag

Comments