Troms - Seminar i Harstad torsdag 6. sept. 2018

10:15    Velkomst - presentasjonsrunde
10:45    Om loikale intervjuinnsazmlingar v/ repr. for SørTroms Museum 
11:30    Pause 
11:45   Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg). 
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,
12:45    Lunsj
13:15    Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?  
Innhaldslogging og emneordlister 
14.00    Pause
14:15    Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek 
15:00    Pause 
15:15    Minner.no - demonstrasjon av opplasting, 
16:00    Pause 
16:15    Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale. 
Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919? 
17:15    Slutt. 

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under  lokale prosjekt

Påmelding:
  • Påmelding gjennom TicketCo
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner (inkluderer lunsj). 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved SørTroms Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
  • Pr 14/8 er 7 påmelde til kurset
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Trondenes historiske senter. Det er planlagt opptak om kvelden torsdag 6. og på dagtid fredag 7. sept.  - Sjå meir informasjon om intervjuopptaka her 

Vel møtt!!

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_troms

Comments