Troms - Seminar i Harstad torsdag 6. sept. 2018


10:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
10:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg
11:10   Pause
11:25    Lena Hansen Erfaringa og planar - intervjuinnsamlingar på SørTroms Museum
12:00    Pause - 
12:15.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Line Esborg (Folkeminnesamlinga) : Minner som kilder – historie og teori
12:55    Lunsj
13:30    Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
13:45    Pause
14:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
14:40    Pause
14:55    Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten
15:55    Pause 
16:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 
17:00    Slutt


Dag 2:
Fredag 7 sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Sør-Troms Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Troms etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Påmelding:
  • Påmelding gjennom TicketCo
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner (inkluderer lunsj). 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved SørTroms Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
  • Pr 14/8 er 7 påmelde til kurset
Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil  me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Trondenes historiske senter. Det er planlagt opptak om kvelden torsdag 6. og på dagtid fredag 7. sept.  - Sjå meir informasjon om intervjuopptaka her 

Vel møtt!!

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_troms

Comments