Vest-Finnmark - Seminar i Alta mandag 3. sept 2018

https://www.altamuseum.no/no/
Oppmøtestad Alta Museum 

09:00    Velkomst - presentasjonsrunde 
09:30    Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg
10:10   Pause
10:25    Kristin Nicolaysen, (visuell antropolog): Erfaringa og planar - intervjuinnsamlingar på Alta Museum
11:00    Pause - 
11:15.   Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Line Esborg (Folkeminnesamlinga) : Minner som kilder – historie og teori
11:55    Lunsj
12:30    Intervjusituasjonen
Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen
12:45    Pause
13:00    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:40    Pause
13:55    Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten
14:55    Pause 
15:10    Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919? 
16:00    Slutt

Dag 2:
Tirsdag 4. sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Alta Museum, historielag i regionen,  Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar.  Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.  Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Varanger etter kvart som dei blir klare. 
Lunsj  dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Påmelding:
  • Påmelding gjennom TicketCo
  • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. 
  • Kursavgift: 300,- kroner. 
  • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved Alta Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)
  • Pr. 24/8 er åtte deltakarar påmelde 

Forslag til intervjuopptak?
Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet mandag 3. til onsdag 5/9,  vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Alta om kvelden 3. sept., i Alta og/eller Hammerfest tysdag 4. sept. og i Hammerfest om morgonen den 5. sept. 

Vel møtt!!
https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/kurs__minnesamling_med_video_i_vestfinnmrkComments