Vidareføring

Målet med krafttaket var å gi ein ny giv for arbeidet med innsamling, dokumentasjon, avlevering og formidling av munnleg historie. Når sjølve Krafttaks-prosjektet går mot slutten, ser det ut til at dei ambisjonane skal vli overoppfylte. 
På svært mange stader vart resultatet av turneen at det kom i dang nytt samarbeid mellom frivillige og profesjonelle munnleg-historikarar.
Eit synleg bevis på vidareføringane er nettsidene som vaks fram. 
Under turneen kom også gladmeldinga om at Kulturrådet har støtta prosjektet "Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon" , der 12 musé og Memoar skal samarbeida om innsamlingar og om utvikling av Minner.no

Fylg med på desse nye nettsidene:Harstad.memoar.no

Hedmark.memoar.no


Tingvoll.memoar.no

Fellesprosjektet "Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon" 2019 - 2021 omfattar desse innsamlingane av munnleg historie: 

 • Arbeiderminner fra Orkla-dalføret – Mist/Orkla industrimuseum 
 • Arbeiderminner fra hermetikkfabrikkene på Hitra og Frøya – Mist/Kystmuseet 
 • Minner fra arbeidsinnvandring i havbruket – Mist/Kystmuseet 
 • Arbeiderminner fra norsk sjøfart – Bergen sjøfartsmuseum 
 • Arbeiderminner fra Marna konfeksjonsfabrikk – Vest-Agder-museet 
 • Minner fra arbeiderboligen Våningen – Vest-Agder-museet 
 • Minner fra driften av Setesdalsbanen – Vest-Agder-museet  

 • Erfaringer, kunnskaper og fortellinger fra lågåsildfiske – Stiftelsen Lillehammer museum 
 • Minner om Gråhøgdbu, en DNT-hytte som er flyttet til museet – Stiftelsen Lillehammer museum 
 • Bruken av kofte i Varanger-området – Varanger samiske Museum 
 • Livsløpsintervju for å fornye permanente kulturhistoriske utstillinger – Musea i Sogn og Fjordane 
 • Fornying av landbruksutstilling – Stiklestad nasjonale kultursenter/Egge museum 

 • Nasjonal innsamling av intervjuer med norske fotografer – Norsk Folkemuseum 
 • Nå er vi alle fotografer, men hvem er du som fotograf? – Norsk teknisk museum 
 • Fortellinger om romanifolkets/taternes steder – Anno/Glomsalsmuseet 
 • Bunadbruk – Vestfoldmuseene 
 • Sykkelminner – Jærmuseet 
 • Minner om norske jagerflyulykker – Jærmuseet 
 • Minner fra frivillige ved OL i 1994 – Stiftelsen Lillehammer museum 
Comments