Kortintervju

Hausten 2018 spurde me eit utval av dei soge/historielags- og museumsfolka som tok del i Krafttak for mjunnleg historie om kva som går føre seg på feltet hos dei. Desse kortintervjua vart også nytta til å demonstrera arbeidsmetoden ved dokumentasjon, arkivering og publisering av minneforteljingar på M emoar .no og på Minner.no . I juli startar dette med ein intro og eit kortintervju frå Setesdalsfestivalen. Så går det slag i slag ut over haust og vinter  2018/2019

Intro - Bjørn Enes, Memoar
Leonard B. Jansen, Setesdalsmuseet

lagt inn 9. aug. 2018, 03:03 av Bjørn Enes

Krafttak - Setesdal


1-1 of 1