Reiserute

Førebels framdriftsplan pr. 6. april 2018
April: 
Planutkast - 
Aksept for planutkast frå Landslaget, NEG og Folkeminnesamlinga. 
Nettside. 
Infobrev med invitasjon til alle eltakarane på Memorkonferansen, med invitasjon til å foreslå reiserute

Mai: 
Oppsøkande verksemd - forsøka å gjera avtalar om kurs og møter 
Detaljutvikling av kursopplegg og -matriell. 
Registrering av kurs i Kursadmin (Studieforbundet)

Juni: 
Reise 1? Truleg ugunstig eller umogleg 
Framhald med alt frå mai- Detaljplanlegging 


September:
Reise 1 - tentativt søn 2/9 til søn 9/9 

Oktober
Reise 2 - tentativt søn 7/10 til søn 14/10

November 
Reise 3 - tentativt - søn 4/11 til søn 11/11

januar 2019 
Reise 4 tentativt - søn 6/1 til søn 13/1

Februar 219
memoarkonferansen - tentativt to dagar tor 14 fred 15/2 eller fred 15-laur16/2. 

Comments