Framdriftsplan:

April:

Planutkast - (fullført)

Aksept for planutkast frå Landslaget, NEG og Folkeminnesamlinga. (fullført)

Nettside. (fullført)

Infobrev med invitasjon til alle eltakarane på Memorkonferansen, med invitasjon til å foreslå reiserute. (fullført)

Mai:

Oppsøkande verksemd - forsøka å gjera avtalar om kurs og møter (Fullført)

Detaljutvikling av kursopplegg og -matriell. (Under arbeid)

Registrering av kurs i Kursadmin (Studieforbundet)

Juni:

Framhald med alt frå mai- Detaljplanlegging

Starta rekruttering til seminar gjennom epostar og Facebookside

September:

Reise 1 - Opprinneleg plan 3-8 sept i Finnmark, Troms og Nordland. Sidan det ikkje kom respons frå nokon i Nordland, vart planen

  • 31/8 og 1/9 - Varangerbotn

  • 3-4/9 - Alta/Hammerfest

  • 6-7/9 - Harstad (evt. også Finnsnes)

Oktober

Reise 2 - Opprinnelege planar 7/10 til søn 14/10 til Buskerud, Oppland og Hedmark.

  • 8-9/10 - Lillehammer

  • 10-11/10 - Nesbyen og Ål

  • 12-13/10 - Elverum

November

Reise 3 - Opprinnelege planar 4/11 til 11/11 - Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordne

  • 5-6/11 - Løkken Verk

  • 7-8/11 - Tingvoll

  • 9-10/11 - Florø

januar 2019

Reise 4 - Arbeider med planar - Østfold - Telemark - Agder 6/1 til søn 13/1

Februar/mars 2019

Arbeider med planar om ei sluttsamling under Memoarkonferansen 2019-

Forslag - praktiske ting under seminardelane:

Etter mi erfaring er det stor risiko for teknisk trøbbel med prosjektor kvar gong med byttar ut ei eining.

Me bør testa seminarromet i god tid kvar gong, og sikra at alt vrikar - og ikkje bytta nokon del ut etterpå.

Presentasjonar:

- Presentasjon 0 - Lokale prosjekt:

Skal me få dei ulike til å senda presentasjonane til meg, evt. ha dei på ein minnepinne og lasta dei inn på mi maskin?

- Presentasjon 1 - Intervjusituasjonen.

God idé fyrst og fremst som "hugselapp" etterpå. Bjørn lagar forslag til presentasjon - Audun og Line kommenterar / forbetrar?

- Presentasjon 2 - dokumentasjonsarbeidet - same?

- Demonstrasjon - Arkivering og Minner.no - sjå nedanfor. (Skal me laga ein presentasjon 3 i reserve og som hugselapp for deltakarane?)

- Presentasjon 4 - avsluttande drøfting minneteori?

Demonstrasjon /Presentasjon 3:

Viss nettsambandet er OK KAN me fosøka å demonstrera Memoar/Minner-strukturen slik i ein 30 min. sekvens:

  1. Etikk: Signer avtale med intervjuobjekt. Send til Dropbox via IPad.

  2. Mobilstudio: Start Open Broadcast Software og start kamera (ca. 2 min) - start opptak

  3. Kort intervju (som automatisk blir lasta opp til Dropbox) ca 4. min. Stopp opptak

  4. Redigering: Start og innlogging WeVideo redigeringsprogram . 3 min. Start innlasting av kort intervju frå Dropbox .

  5. Kort forklaring/diskusjon om prinsippet "minst mogleg redigering av kjeldematerialet".

  6. Redigering: Henta inn i ferdiglaga mal, kutt litt i start og slutt. ca 3 minutt

  7. Finnish publiseringsfil til Dropbox) (som også finst på maskinen) Hugs å gi publiseringsnamn.

  8. Dokumentasjon: Start tekstbehandling. Skriv dokumentasjonsark: Namn. dato, kort tekst om innhaldet - evt . logg. Lagra i Dropbox.

  9. Publisering: No loggar me inn i Minner.no (Om å registrera brukar)

  10. Velg innsamling - Varia - Krafttak 2018 - "Send minne"

  11. Tittel - lag tittel

  12. Klipp og lim inn dokumentasjonsteksten.

  13. Last opp den ferdige Dropbox-fila - (kortintervjuet me nettopp gjorde)

  14. Velg CC-lisens

  15. Plasser på kartet .

  16. Lagfra og førehandsvis

  17. Publiser

Nå har me:

  • Originalfil i lokalt arkiv/Dropbox

  • Publiseringsfil i lokalt arkiv/Dropbox

  • Dokumentasjonsark i lokalt arkiv/Dropbox

  • Publiseringsfil med dokumentasjonstekstar i Minner.no

Til slutt kan alle som har telefonar med nett sjå kortintervjuet på Minner.no .

(Fram til me er sikre på at Minner.no vil leva permanent, vil Memoar i tillegg halda fram med å publisera gjennom Vimeo)

Forslag - praktiske ting under intervjuopptak:

Opptakseiningar:

Bjørn har med:

  • Rigg 1: Eit stykk Zoom Q8 handicam med stativ. Lagring til minnekort - overføing til Dropbox natta etter opptak. Ingen lysrigg.

  • Rigg 2: Eit stykk Zoom Q8 handicam med stativ. lagring til minnekort - overføing til Dropbox natt etter opptak. Ingen lysrigg.

  • Rigg 3: Eit stykk Sony Handycam med HDMI-kabel via Elgato Cam Link til PC med direkte opplasting til Dropbox. Ekstern mikrofon, kopla til PC. Kamerastativ. Lysrigg med to lys. (Opptaksstad må ha bord til PC. )

  • Rigg 4: Ny Mevo Plus kamera som mogleggjer "to-kameraproduksjon". To myggar med ledning. IPad. Kamerastativ. Ingen lysrigg.

Audun har med?

  • (Eit Zoom Q4-kamera?)

Line har med?

  • (Eit intervjukamera/lydopptakar?)

Avhengig av kor mange intervju som lokal partnar ynskjer å gjennomføra, set me opp eit eller to eller tre opptaksstader på kvar plass.

Me varierar vår rolle - enten er me intervjuarar, med-intervjuarar eller berre rådgjevarar i intervjusituasjonen - alt etter kva dei lokale ynskjer.

Me lagar ei Dropbox-mappe for kvar stad me besøker, og deler den med dei lokale som skal ha tilgang.