Kristiansand - Seminar fredag 11. januar 2018

Oppmøtestad - Vest-Agder-museet, Odderøya museumshavn, Kristiansand

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)

10:10 Pause

10:25 Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Agder. Kort introduksjon til samtale ved ............

11:00 Pause -

11:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) : Minner som kilder – historie og teori

11:55 Lunsj

12:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar.no i prosessen, Minner.no for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Påmelding:

  • Påmelding gjennom TicketCo

    • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset. Maks deltakartal er 50.

    • Kursavgift: 300,- kroner (inkluderer lunsj på fredag 11/11)

    • (Medlemmer av Memoar får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)

Dag 2:

Laurdag 12. januar er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå musé og historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking og Memoar. Dette vil foregå i eit nytt intervjustudio som Kristiansand Folkebibliotek har etablert i hovudbiblioteket i sentrum. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar.

Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Agder etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no.

Det er planlagt opptak om kvelden fredag 11. og heile laurdag 12. januar 2019

Vel møtt!!