Aust-Finnmark - Seminar i Varangerbotn 31. august

Oppmøtestad Varjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum, Varangerbotn, fredag 31/8 kl 09

09:00 Velkomst v/ Ingvild Bjørnå Pettersen.

Presentasjonsrunde

09:30 Erfaringar, med forskingsintervju i Varanger - Jorunn Jernsletten .

10:15 Pause

10:30 Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg).

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,

11:30 Lunsj

12:00 Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?

Innhaldslogging og emneordlister

12:45 Pause

13:00 Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

13:45 Pause

14:00 Minner.no – bakgrunn og demonstrasjon

14:45 Pause

15:00 Minner som kilder til kunnskap – historie og teori

Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt.

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

  • Påmelding gjennom TicketCo

    • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset.

    • Kursavgift: 300,- kroner.

    • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved Varanger Samiske Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)

  • Pr 27/8 er 15 påmelde til kurset i Varangerbotn I tillegg kjem tre tilreisande - i alt 18 deltakarar.

Dag 2:

Laurdag 1. sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Varanger Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Varanger etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det beste er om intervjuobjekt kan koma til Varangerbotn, men me kan også flytta utstyr og intervjuar til annan stad i Varanger.

Vel møtt!!