Troms - Seminar i Harstad torsdag 6. sept. 2018

10:00 Velkomst - presentasjonsrunde

10:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg

11:10 Pause

11:25 Lena Hansen : Erfaringa og planar - intervjuinnsamlingar på SørTroms Museum

12:00 Pause -

12:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Line Esborg (Folkeminnesamlinga) : Minner som kilder – historie og teori

12:55 Lunsj

13:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

13:45 Pause

14:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

14:40 Pause

14:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

15:55 Pause

16:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

17:00 Slutt

Dag 2:

Fredag 7 sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Sør-Troms Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Troms etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Påmelding:

  • Påmelding gjennom TicketCo

    • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset.

    • Kursavgift: 300,- kroner (inkluderer lunsj).

    • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved SørTroms Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)

  • Pr 14/8 er 7 påmelde til kurset

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet laurdag 1/9 vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Trondenes historiske senter. Det er planlagt opptak om kvelden torsdag 6. og på dagtid fredag 7. sept. - Sjå meir informasjon om intervjuopptaka her

Vel møtt!!