Forslag til lokalt prosjekt

Prosjektforslag: Minnedeling – born og besteforeldre

Før prosjektstart vil Memoar utvikla ei standardisert prosjektskildring med budsjettutkast som kan eigna seg for lokal tilpassing. Den vil handla om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av lokal- og kulturhistoriske minne frå besteforeldregenerasjonen, og forteljingar om lokale oppveksttilhøve i dag, fortald av (skule)-born og unge. Slike prosjekt vil kunne vera interessante både historielag og andre frivillige organisasjonar, skular, abm-institusjonar og for frilansarar som kan tenkja seg å gjera munnleg historie til eitt av sine arbeidsfelt.

Neste side: Gjennomføring

PROSJEKTSKILDRING:

Samandrag / Bakgrunn

Utfordringar

Prosjektplanen

Reiseruta

Innhald og tema

Forslag - lokalt prosjekt

Gjennomføring

Marknadsføring

Budsjett

Faglege målsetjingar