Vest-Finnmark - Seminar i Alta mandag 3. sept 2018

Oppmøtestad Alta Museum

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg

10:10 Pause

10:25 Kristin Nicolaysen, (visuell antropolog): Erfaringa og planar - intervjuinnsamlingar på Alta Museum

11:00 Pause -

11:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Line Esborg (Folkeminnesamlinga) : Minner som kilder – historie og teori

11:55 Lunsj

12:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Dag 2:

Tirsdag 4. sept. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Alta Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking, Folkeminnesamlinga og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Varanger etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Påmelding:

  • Påmelding gjennom TicketCo

    • Alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset.

    • Kursavgift: 300,- kroner.

    • (Medlemmer av Memoar og tilsette ved Alta Museum får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)

  • Pr. 24/8 er åtte deltakarar påmelde

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet mandag 3. til onsdag 5/9, vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Alta om kvelden 3. sept., i Alta og/eller Hammerfest tysdag 4. sept. og i Hammerfest om morgonen den 5. sept.

Vel møtt!!