Arkiv - kommunikasjonslogg

Kommunikasjonslogg:

Kommunikasjonslogg:

18-03-05: Epost til deltakarane på memoarkonferansen, Samtidsnett og Museumsnett.

18-05-02:

  • Forslag til SørVaranger

18-05-03: Respons frå;

  • Alta

  • Trondheim,

  • Elverum

  • Stord

  • Bergen

18-05-07: Respons frå:

  • Hallingdal/Nesbyen

  • Orkla Industrimuseum

18-05-07:

  • Sendt forslag om Varanger 30/8-1/9

  • Sendt fyrstekontakt Harstad

  • Sendt fyrstekontakt Helgeland

18-05-08:

  • Svar frå Varanger Samiske - fredag OK, ikkje opptak marknad laurd.

  • Brev til Varanger Museum

  • Brev til Historielag i AustFinnmark

  • Svar: Samarbedsforum for historielag Auft-finnm. møte 12/6

  • Stadfesting frå SørTroms Museum

  • Respons frå Tingvoll Museum

18-05-11 -

  • Epost til Flora Histoielag og

  • Flora Kystmuseum om seminar og opptak 9 og 10 november

  • Epostutveksling med Buskerud Museum om organisering av reise 2

18-05-14

  • Epost frå Lillehammer /Folokemuseet. Plan om "Fotografen forteller" - oppfylgjing når prosjektansv. er tilbake frå ferie.

  • Tlf. Industriarbeidarmuseet - Bjørn lagar skisse for opplegg i Prosgrunn (evt. Notodden) i veke 7-13 jan

18-05-23:

  • Epost frå Opplandsarkivet. Førebels svar same dag

Etter dette vart dei viktigaste kommunikasjonane lagra i Dropbox under "Turne/Reise 1 (-2 - 3 - 4)".

Arbeidet medreiseruta:

I mai 2018 starta prosjektgruppa planlegginga av fire reiser haust/vinter 2018/19. På kartet nedanfor har me plotta inn punkt det er eller går mot avtalr med. Sist revidert 29. juni.