Hordaland

I Hordaland hadde Memoar i 2017 og 2018 eit regionalt krafttak-prosjekt. Det fekk midler frå Hordalan Fylke over ordninga Kulturelle utviklingsprosjekt i november 2016 og november 2017.

Prosjekthistorikk:

Juni 2016 - Søknad til Hordaland Fylke - "Krafttak for munnleg historie i Hordaland"

Juni 2017 - halvårsrapport med ny søknad til Hordaland Fylke

Feb 2018 - Rapport om prosjektet i 2017 (også innarbeidd i Memoar si årsmelding for 2017)

Juni 2018 - Halvårsrapport juni 2018 med ny søknad til Hordaland Fylke

Februar 2019 - Sluttrapport 2018

Prosjektet har resultert i fylgjande nettsider:

Bergen.memoar.no

Sund.memoar.no

Nordhordland.memoar.no

Voss.memoar.no

Migrasjon.memoar.no

Sjofart.memoar.no

Kurs.memoar.no

Mitt.memoar.no

Framdrift.memoar.no (blogg)

KUP-Hordaland.memoar.no (prosjektweb)