Minner.no

Minner.no er eit kombinert innsamlings- og formidlingeverktøy for minner i alle format:

Tekst, foto, lyd, film.

Det er eigd av KulturIT AS, Folkemuseet og Nordiska Museet sitt dataselskap.

Alle som blir med i "Krafttak for munnleg historie i Noreg" får ta del i utprøving av dette nye mediet.