Buskerud - Seminar i Nesbyen onsdag 10. okt. 2018

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.

Oppmøtestad: Hallingdal Museum i Nesbyen, onsdag 10/10 innan kl. 09:,00

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)

10:10 Pause

10:25 Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Hallingdal / Buskerud. Kort introduksjon til samtale ved Marit Mehlum.

11:00 Pause -

11:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) : Minner som kilder – historie og teori

11:55 Lunsj

12:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Påmelding:

Dag 2:

Torsdag 11. okt. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Buskerud Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking, og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Buskerud etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet, vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er mogleg med ein opptakssekvens i Nesbyen om kvelden 10. okt. og i Nesbyen eller Ål torsdag 11/10.

Vel møtt!!