Hedmark - Seminar på Elverum fredag 12. okt 2018

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.

Oppmøtestad: Glomdalsmuseet i Elverum

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)

10:10 Pause

10:25 Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Hedmark / Anno Museum.

Kort introduksjon til samtale ved Mari Møystad.

11:00 Pause -

11:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking) og Dag Hunstad, Lokalhistorisk Institutt : Minner som kilder – historie og teori

11:55 Lunsj

12:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Dag 2:

Laurdg 13. okt.. skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Abbi Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Hedmark etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet, vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no.

Det er mogleg med ein opptakssekvens i Elverum om kvelden fredag 12. okt. og heile laurdag 13. okt. Det er også mogleg å flytta opptaka til andre stader i nærleiken dersom det passar betre for dei som skal intervjuast.

Vel møtt!!