Møre og Romsdal - Seminar på Tingvoll onsdag 7. nov 2018

(Dette oppsettet har enno status som forslag): Oppmøtestad Tingvoll Museum

10:15 Velkomst - presentasjonsrunde

10:45 Om lokale intervjuinnsamlingar v/ repr. for Tingvoll Museum

11:30 Pause

11:45 Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg).

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,

12:45 Lunsj

13:15 Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?

Innhaldslogging og emneordlister

14.00 Pause

14:15 Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

15:00 Pause

15:15 Minner.no - demonstrasjon av opplasting,

16:00 Pause

16:15 Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale.

Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919?

17:15 Slutt.

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Dag 2:

Torsdag 8. nov. er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Tingvoll Museum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Moere-og-Romsdal etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no.

Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Tingvoll Museum, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast.

Det er planlagt opptak om kvelden onsdag 10 og heile torsdag 11. nov.

Vel møtt!!