Oppland - Seminar på Maihaugen mandag 8. okt. 2018

Frammøte: Maihaugen. Lillehammer 8/10 innan kl- 09:00.

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg(presentasjon)

10:10 Pause

10:25 Svein Gynnild: Erfaringa og planar - intervjuinnsamlingar i Samtidsnett, og Silje Cathrin Fylkesnes: Status og utfordringar på feltet munnleg historie for Opplandsarkivet.

11:00 Pause -

11:15. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking): Minner som kilder – historie og teori

11:55 Lunsj

12:30 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Opplegg for praktisk intervjuarbeid arbeid tirsdag 9.. okt.- sjå under lokale prosjekt. Dag to er ikkje obligatorisk, men alle seminardeltakarane er velkome til å delta. Det kan vera aktuelt å delta som forteljar (informant/intervjuobjekt), intervjuar, medintervjuar eller tilhøyrar/observatør. (Det er ein føresetnad at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar ut over intervjuaren/intervjuarane)

Påmelding:

    • Påmelding gjennom TicketCo. Museumstilsette kan melda seg på med epost til Svein Gynnild på Maihaugen. Påmeldingsfrist: 30. sept.

    • Ingen forkunnskapar er påkrevde - alle interesserte er velkomne til å ta del i kurset.

    • Kursavgift: 300,- kroner.

    • (Medlemmer av Memoar får delta gratis. Medlemskap i Memoar kostar 300,-/år)

Dag 2:

Tirsdag 9/10 skal det gjerast reelle intervjuopptak i samabeid mellom Maihaugen, Opplandsarkivet, Norsk etnologisk gransking og Memoar. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Oppland etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert, men vil kunne kjøpast i kafeen på Maihaugen.

Me arbeider også med planar om å setja opp eit andre intervjustudio på Gjøvik Bibliotek på tirsdagen. Informasjon vil koma her på sida så snart det er avklart.

Kom gjerne med forslag til aktuelle forteljarar til intervjuopptak. Send epost til Svein Gynnild og/eller Bjørn Enes