Sogn og Fjordane - Seminar i Florø fredag 9. nov 2018

Oppmøtestad - Flora Kystmuseum

Program:

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde -

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg

10:10 Pause

10:25 Erfaringar, planar og utfordringar med intervjuinnsamlingar i Sogn og Fjordane

10:45. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking): Minner som kilder – litt historikk og teori

11:30 Lunsj

12:00 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Dag 2:

Laurdag 10. nov. er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Flora Kystmuseum, Flora historielag, Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Sogn og Fjordane etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no.

Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Florø, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast.

Det er planlagt opptak om kvelden fredag 9 og heile laurdag 10. nov.

Vel møtt!!