Trøndelag - Seminar på Løkken Verk mandag 5. november 2018

Oppmøtestad Orkla Industrimuseum

Program:

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde -

09:30 Bjørn Enes: Om målet med Krafttak Memoar - auka aktivitet og samarbeid om minnesamling i Noreg presentasjon)

10:10 Pause

10:25 Torstein Bach: Om intervjuinnsamlingar ved Orkla Industrimuseum

10:45. Audun Kjus (Norsk etnologisk gransking): Minner som kilder – litt historikk og teori

11:30 Lunsj

12:00 Intervjusituasjonen

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen

12:45 Pause

13:00 Etterarbeidet

Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering

13:40 Pause

13:55 Arkiveringen - Memoar i prosessen, Minner for evigheten

14:55 Pause

15:10 Vidare arbeid med lokale prosjekt - Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt

Opplegg for praktisk arbeid tirsdag 6. november- sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Dag 2:

Tirsdag 6. nov. er planen å gjera reelle intervjuopptak i samabeid mellom folk frå Orkla Industrimuseum, historielag i regionen, Norsk etnologisk gransking og Memoar m.fl.. Interesserte kursdeltakarane kan bli med på dette arbeidet, som observatørar, med-intervjuarar eller intervjuarar. Føresetnaden er at dei som skal intervjuast seier ja til å ha tilhøyrarar. Detaljar om korleis dag 2 blir vil bli publisert under Lokale prosjekt/Trondelag etter kvart som dei blir klare.

Lunsj dag 2 vil ikkje vera inkludert - ta med matpakke!

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no.

Det vil vera ein fordel om dei som skal intervjuast kan koma til Orkla Industrimuseum, men viss det er viktig kan opptaksstaden også flyttast.

Det er planlagt opptak om kvelden mandag 8 og heile tirsdgh 9. nov.

Vel møtt!!