Seminarsider-avpubliserte

Fyrsteversjonen av seminarsidene - avpubliserte men ikkje sletta enno.