Buskerud - Seminar i Nesbyen onsdag 10. okt. 2018

Fyrsteutkast til program - sendt til samarbeidspartnarane 2. juli 2018. Endringar kan koma etter innspel.

Oppmøtestad: Hallingdal Museum i Nesbyen, onsdag 10/10 innan kl. 09:,00

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Minneinnsamling og munnleg historie i Buskerud - status og utfordringar, (Innleing ved Marit Mehlhus)

10:15 Pause

10:30 Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes og Audun Kjus). Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,

11:30 Lunsj

12:00 Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet? Om Innhaldslogging og emneordlister

12:45 Pause

13:00 Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

13:45 Pause

14:00 Minner.no - demonstrasjon av opplasting,

14:45 Pause

15:00 Minneteori og drøfting av verdi, særtrekk og manglar ved munnlege kjeldemateriale. Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt.

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet, vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er mogleg med ein opptakssekvens i Nesbyen om kvelden 10. okt. og i Nesbyen eller Ål torsdag 11/10.

Vel møtt!!