Oppland - Seminar mandag 8. okt. (Lillehammer)

Frammøte: Maihaugen. Lillehammer 8/10 innan kl- 09:00.

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Om pågåande eller planlagte intervjuinnsamlingar i Oppland. Status og utfordringar.

(Innleiar frå Norsk Folkemuseum eller Opplandsarkivet. Meir informasjon kjem)

10:15 Pause

10:30 Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale?

Litt om etikk og litt om teknikk - og mest om magien i den gode samtalen,

11:30 Lunsj

12:00 Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet? Om innhaldslogging og emneordlister

12:45 Pause

13:00 Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt?

Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

13:45 Pause

14:00 Minner.no - demonstrasjon av opplasting,

14:45 Pause

15:00 Minneteori og drøfting av verdi, særtrekk og manglar ved munnlege kjeldemateriale.

Vidare arbeid med "Fotografene forteller" og andre prosjekt som involverar seminardeltakarar.

Presentasjon på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt.

Opplegg for praktisk intervjuarbeid arbeid tirsdag 9.. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Lillehammer både om kvelden 8/10 og heile dagen tirsdag 9/10. Andre optaksstader kan også vera aktuelle dersom det passar betre for dei som skal intervjuast.

Vel møtt!!

Påmelding: Informasjon kjem så snart programmet er avklart.

Seminaravgift: Deltakarane må rekna med ei mindre seminaravgift som dekkjer lunsj og en liten del av kostnadane. (max 300,- kroner)