Vest-Finnmark - mandag 3. september (Alta )

Oppmøtestad Alta Museum

09:00 Velkomst - presentasjonsrunde

09:30 Om lokale intervjuinnsamlingar: Kristin Nicolaysen, (visuell antropolog).

10:15 Pause

10:30 Intervjusituasjonen - korleis får me til verdfullt munnleg kjeldemateriale? (Bjørn Enes, Audun Kjus, Line Esborg).

Om etikk og teknikk - og magien i den gode samtalen,

11:30 Lunsj

12:00 Etterarbeidet - korleis effektiviserar me dokumentasjonsarbeidet?

Innhaldslogging og emneordlister

12:45 Pause

13:00 Arkivering - korleis sikrar me at opptaka ikkje går tapt? Om lokal arkivstrategi, Memoars arkivstrategi, Minner.no - og visjonen om eit norsk mnemotek

13:45 Pause

14:00 Minner.no - demonstrasjon av opplasting,

14:45 Pause

15:00 Minneteori og drøfting av verdi og særtrekk ved munnlege kjeldemateriale.

Vidare arbeid med lokalt prosjekt - Presentasjonm på Memoarkonferansen 1919?

16:00 Slutt.

Opplegg for praktisk arbeid laurdag 1. sept - sjå under lokale prosjekt

Påmelding:

Forslag til intervjuopptak?

Dersom du har forslag til person(ar) som bør intervjuast under det praktiske intervjuarbeidet mandag 3. til onsdag 5/9, vil me gjerne at du sender nokre ord om det også til post@memoar.no. Det er planlagt opptakssekvensar i Alta om kvelden 3. sept., i Alta og/eller Hammerfest tysdag 4. sept. og i Hammerfest om morgonen den 5. sept.

Vel møtt!!